Yvegem Trofee RGLMNT

YvegemTrofee 2024   hoe zit dat nu eigenlijk inéén?

 

Er zijn 4 groepen ….

Van (ongeveer) 10 (min of meer fietsende) leden (allez , het zijn er 11 per groep)

De groepen zijn door loting samengesteld op basis van allerlei resultaten vorige jaren ….  Euch … maar het is ook een beetje een “geleide” loting…

-        A’s worden over de groepen verdeeld

-        B’s worden over de groepen verdeeld

-        C’s worden over de groepen verdeeld

-        De neofieten worden over de groepen verdeeld, evenals de “nul” rijders van vorige jaar.

 

De namen van de leden per groep worden tot na de laatste rit van april  niet meegedeeld …. 

Dan pas wordt er bekendgemaakt wie er bij wie in de ploeg zit …., Dan is er de “bekendmaking”

Edoch er zal geregeld een tussenstand gegeven worden, de 'diehards' kunnen dan gissen wie er bij wie in de groep zou kunnen zitten.

Tussenstanden zijn trouwens terug te vinden via   https://www.wielervrienden-ingooigem.be/yvegem-trofee

De leden krijgen allemaal een nr,

Groep 1 = deelnemers 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 tem 1.9

Groep 2 = deelnemers 2.0, 2.1, 2.3, 2.4 tem 2.9

En zo verder

Er zal elke week (vanaf de eerste thuisrit) een totaal per groep gegeven worden, evenals welk nr’s er hebben deelgenomen

Er worden echter tot eind april geen verdere details gegeven over wie in welke groep zit, of welk nr heeft, , …. Enkel het totaal per groep en de nrs die hebben deelgenomen zullen worden meegegeven

 

Wie tot welke groep behoort,  wordt in een gesloten enveloppe, aan het einde van de eerste thuisrit in een gesloten omslag in “het zwijntje” gedeponeerd, ….

Hoe worden de punten verdiend? … of gekregen, … 😊

 

Op alle activiteiten, ….,

en dat begint met het ontbijt, vervolgens de “algemene” vergadering, het uitpijlen en afpijlen geven en meewerken met de rally’s …

telkens 1 punt,

 

Bij elke thuisrit 1 punt per deelnemer voor de groep

Met een max van 5 punten per groep (wat deelnemers betreft) …. Wat deelnemers betreft ….

 

Bij elke thuisrit dubbele punten voor de groep met de meeste berekende km’s

De groep met het meeste aantal km’s (sterreke, sterreke, …) per thuisrit krijgt dubbele punten….. (sterreke, sterreke,…)

MAAR

hoe wordt het aantal km’s per rit / groep berekend? ….  :

totaal per groep = som van het aantal km van de 4 leden van die groep met het hoogste (berekende) aantal km. 

Hoe worden de km’s berekend van deze 4 leden:

(A B C op basis van jaar 2023)

A-rijder è km gereden = km berekening,

B rijder è 1,5x km gereden = km berekening

C rijder è 2,5x km gereden = km berekening

 

Dus een A rijder die effectief 90 km heeft gereden, krijgt bij de berekening effectief 90 km …

Dus een B rijder die effectief 70 km heeft gereden, krijt bij de berekening 105 km …

Dus een C rijder die effectief 45 km heeft gereden, krijgt bij de berekening 113 km ….

(geen cijfers na de komma, er wordt naar boven afgerond)

Is dit eerlijk? Wellicht niet 😊,

maar de puntenverdeling in de Formule1 is dat ook niet, en daar gaat het over 100den miljoenen dollar die te winnen of te verliezen zijn 😊

 

Weekend Kloosterzande….

Telt elke deelnemer als 2 punten voor zijn groep, ongeacht het aantal deelnemers per groep, en ongeacht het aantal km’s van de groep

 

Jaarlijkse traditie rit naar Halle

Telt elke deelnemer als 2 punten voor zijn groep, ongeacht het aantal deelnemers per groep, en ongeacht het aantal km’s van de groep

 

 

Disclaimer 😊

De yvegemTrofee is voor de fun, we gaan het ook zo houden 😊

Bij alle twijfelgevallen die, ondanks dit regelement, zouden kunnen bestaan, is enkel en alleen het bestuur die zonder mogelijkheid van beroep kan bijsturen of zelfs aanpassen in de loop van het jaar.